Punjači akumulatora - APA

Automatski punjač akumulatora je uređaj energetske elektronike koji služi za punjenje ili nadopunjavanje akumulatorskih baterija svih vrsta. Ovisno o vrijednosti napona akumulatora sam (automatski) uključuje ili isključuje punjenje.


Glavne karakteristike Infoton brzih punjača akumulatora:

  • Ulazni napon: 160-240V
  • Radna frekvencija: 45-60Hz
  • Visoka iskoristivost
  • Prenaponska zaštita
  • Ugrađena zaštita od preopterećenja
  • Prikaz vrijednosti napona akumulatora
  • Prikaz vrijednosti struje punjenja
  • Modularnost u dobivanju veće priključne snage
  • Jednostavnost korištenja

Jamstveni rok na Infoton uređaje je 24 mjeseca uz osiguran brz i pouzdan servis i nakon isteka jamstvenog roka.

Uz navedene modele automatskih punjača, moguće su i specijalne izvedbe brzih punjača akumulatora - isključivo po narudžbi.


APA 20A

12V

24V

48V

ulazni napon

AC 160 - 240 V

AC 160 - 240 V

AC 160 - 240 V

frekvencija ulaznog napona

45 - 60 Hz

45 - 60 Hz

45 - 60 Hz

priključna snaga

240 VA

480 VA

960 VA

izlazni napon

DC 14,4 V

DC 28,8 V

DC 57,6 V

izlazna struja

DC 20 A

DC 20 A

DC 20 A

preuzmite letak (*.pdf)

APA 20/12

APA 20/24

APA 20/48

APA 30A

12V

24V

ulazni napon

AC 160 - 240 V

AC 160 - 240 V

frekvencija ulaznog napona

45 - 60 Hz

45 - 60 Hz

priključna snaga

360 VA

720 VA

izlazni napon

DC 14,4 V

DC 28,8 V

izlazna struja

DC 30 A

DC 30 A

preuzmite letak (*.pdf)

APA 30/12

APA 30/24

APA 40A

12V

24V

ulazni napon

AC 160 - 240 V

AC 160 - 240 V

frekvencija ulaznog napona

45 - 60 Hz

45 - 60 Hz

priključna snaga

480 VA

960 VA

izlazni napon

DC 14,4 V

DC 28,8 V

izlazna struja

DC 40 A

DC 40 A

preuzmite letak (*.pdf)

APA 40/12

APA 40/24

APA 50A

12V

ulazni napon

AC 160 - 240 V

frekvencija ulaznog napona

45 - 60 Hz

priključna snaga

600 VA

izlazni napon

DC 14,4 V

izlazna struja

DC 50 A

preuzmite letak (*.pdf)

APA 50/12

APA 60A

12V

ulazni napon

AC 160 - 240 V

frekvencija ulaznog napona

45 - 60 Hz

priključna snaga

720 VA

izlazni napon

DC 14,4 V

izlazna struja

DC 60 A

preuzmite letak (*.pdf)

APA 60/12